FANDOM


Щениромирците са вид хуманоиди. Кръвта е синя и се използва за създаване на червени чудовища. Имат 4 ръце и 2 крака. Кожата е малиновочервена. Скачат много високо. Крехки и чувствителни към отрови са от хората. Костите са по-крехки от човешките. Почти всички щенивомирци са убити от учени от Републиканска военна база.

Появи

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики