FANDOM


Щениромирците са вид хуманоиди. Кръвта е синя и се използва за създаване на женски червеносиняни. Имат 4 ръце и 2 крака. Кожата е малиновочервена. Скачат много високо. Крехки и чувствителни към отрови са от хората. Костите са по-крехки от човешките. Почти всички щенивомирци са убити от учени от Републиканска военна база.

ПоявиРедактиране