FANDOM


Дяволска пещера

Леговището на Шивой е Дяволската пещера.

Шивой е огнедишещ змей. Дълъг е 20 m. Спи в пукнатините на Дяволска пещера.
Cursor Тази статия все още е мъниче. Помогнете на Уикипедия, като я редактирате и разширите.