FANDOM


Инициатива Обогатяване на уикитоТази страница се нуждае от инфокутия. Помогнете на Манолово Уики да я създадете или сложите.

В тази страница липсва раздел Появи или Източници или двата. Тя съдържа възможен фанон.
Шестстотиноклетъчник
Биологична класификация


Латинско наименование

Hexacosichoron rarum
Социалнокултурна информация


Природозащитен статус

критично застрашен

Ареал

Шестоъгълна котловина Сиктир

Шестстотиноклетъчникът (Hexacosichoron rarum) е многостен.

Cursor Тази статия все още е мъниче. Помогнете на Уикипедия, като я редактирате и разширите.