FANDOM


Чудовищанин
Биологична класификация
Определение

разумен

Класификация

ципокрило насекомо

Физическа информация
Средна височина

1,20-1,30 m

Средна маса

25-35 kg

Цвят на кожа

оранжева, белезникава

Цвят на очи

огнени

Социалнокултурна информация
Дом

Чудовищния
Нова Чудовищния (осиновен)
Яниславъл (осиновен)

Природозащитен статус

разумен

Ареал

джунгли
гори
савани
пустини
степи
тундри

Диета

всеяден

Чудовищанинът е ципокрило насекомо. Оцелелите се преместват в Нова Чудовищния и Яниславъл.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики