FANDOM


Биологична класификация


Латинско наименование

Cyanoviscum foliorum
Социалнокултурна информация


Природозащитен статус

зависим от опазването

Ареал

Маноловска равнина

Циановият имел (Cyanoviscum foliorum) обхваща цяла корона.

Cursor Тази статия все още е мъниче. Помогнете на Уикипедия, като я редактирате и разширите.