FANDOM


Инициатива Обогатяване на уикитоТази страница се нуждае от инфокутия. Помогнете на Манолово Уики да я създадете или сложите.

В тази страница липсва раздел Появи или Източници или двата. Тя съдържа възможен фанон.

Хелиевият хидрофлуорид е много силно отровен газ. При всяко вдишване има риск от хелиохидрофлуоридохемоглобинемия (хелиевият хидрофлуорид свързва с хемоглобина и се образува хелиохидрофлуоридохемоглобин, който не се разпада на изходните вещества).

Cursor Тази статия все още е мъниче. Помогнете на Уикипедия, като я редактирате и разширите.