FANDOM


Унищожението на планетите от Втората Слънчева система от Беглец е апокалипсис.

Унищожени планети

Преместени раси и видове

Местните видове са преместени в Земята и Яниславъл.

Последици

Галактическият музей се разширява за някои бивши експонати на Скалата на Цар Деян XXII. Сменя се маноловската азбука от кирилица с велика.

Всички луни на унищожените планети са пленени от Яниславъл.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.