FANDOM


Биологична класификация


Латинско наименование

Triakispentacosidodecayotton hectatetradecadactylon
Социалнокултурна информация


Природозащитен статус

критично застрашен

Ареал

Пчелински океан

Триделният пентакосидодекайотон (Triakispentacosidodecayotton hectatetradecadactylon) е много рядък многостен.

Cursor Тази статия все още е мъниче. Помогнете на Уикипедия, като я редактирате и разширите.