FANDOM


Инициатива Обогатяване на уикитоТази страница се нуждае от инфокутия. Помогнете на Манолово Уики да я създадете или сложите.
Технецият е химичен елемент, метал с атомен номер 43 и символ Tc в Периодична система на химичните елементи на Менделеев. Това е най-лекият химичен елемент без стабилен изотоп.

Атомната маса на технеция е (98) g/mol

ИсторияРедактиране

Физични свойстваРедактиране

Технецият по външен вид прилича на платината. В компактно състояние е устойчив на въздуха.

Химични свойстваРедактиране

Във вид на прах технецият изгаря до висшия си оксид Tc2O7, а с флуора образува смес от TcF5.TcF7. Технецият се намира след водорода в реда на стандартните потенициали и се разтваря само в азотна (HNO3) и сярна киселина (H2SO4). Разтваря се и в бромна вода при загряване, при което се получава пертехнециева киселина (HTcO4).

Технецият образува само червеният TcCl4 и жълтите TcF5 и TcF7 с халогенните елементи, а другите метали от групата образуват соли с почти всички от възможните им степени на окисление (+2, +3, +4, +5, +6,+7). Оксохалогенидите на технеция са по-стабилни от тези на мангана, но във воден разтвор те хидролизират. Те имат състав TcOX3, TcOX4, TcO2X2 и др. Например оксотехнециевият тетрахлорид хидролизира и се образува пертехнициева киселина:

3TcOCl4 + 7H2O → 2HTcO4 + TcO2 + H2O.

Единствено технецият от групата образува само два оксида: TcO2 и Tc2O7. Технециевият диоксид може да се получи при редукция на разтвори, съдържащи пертехнати (TcO4-) йони с Zn и HCl и следващо дехидратиране при загряване на разтворите. Получава се кафява утайка от TcO2. Технециевият диоксид е най-стабилният от оксидите на трите метали в 7Б група.

Дитехнециевият хептаоксид е жълт прах с ниска температура на топене -119°C. Той е летлив и може да се отдели от кисели разтвори дори при нагряване. Разтваря се във вода и при бавно изпарение на тези разтвори отделя киселината си. Всъщност при процеса се получават червени кристали от HTcO4. Разтворът е силна киселина, но слаб окислител. Пертехнатният анион е особено стабилен в алкална среда.

Местонахождение в природатаРедактиране

Технецият се среща в природата под самороден технеций и технецит.

ДобивРедактиране

ПриложениеРедактиране

Технецият се използва в медицината за туморна локализация.

Биологични данниРедактиране

ПоявиРедактиране