FANDOM


Технецият е химичен елемент, метал с атомен номер 43 и символ Tc в Периодична система на елементите на Менделеев. Това е най-лекият химичен елемент без стабилен изотоп.

Атомната маса на технеция е (98) g/mol

История

Физични свойства

Технецият по външен вид прилича на платината. В компактно състояние е устойчив на въздуха.

Химични свойства

Във вид на прах технецият изгаря до висшия си оксид Tc2O7, а с флуора образува смес от TcF5.TcF7. Технецият се намира след водорода в реда на стандартните потенициали и се разтваря само в азотна (HNO3) и сярна киселина (H2SO4). Разтваря се и в бромна вода при загряване, при което се получава пертехнециева киселина (HTcO4).

Технецият образува само червеният TcCl4 и жълтите TcF5 и TcF7 с халогенните елементи, а другите метали от групата образуват соли с почти всички от възможните им степени на окисление (+2, +3, +4, +5, +6,+7). Оксохалогенидите на технеция са по-стабилни от тези на мангана, но във воден разтвор те хидролизират. Те имат състав TcOX3, TcOX4, TcO2X2 и др. Например оксотехнециевият тетрахлорид хидролизира и се образува пертехнициева киселина:

3TcOCl4 + 7H2O → 2HTcO4 + TcO2 + H2O.

Единствено технецият от групата образува само два оксида: TcO2 и Tc2O7. Технециевият диоксид може да се получи при редукция на разтвори, съдържащи пертехнати (TcO4-) йони с Zn и HCl и следващо дехидратиране при загряване на разтворите. Получава се кафява утайка от TcO2. Технециевият диоксид е най-стабилният от оксидите на трите метали в 7Б група.

Дитехнециевият хептаоксид е жълт прах с ниска температура на топене -119°C. Той е летлив и може да се отдели от кисели разтвори дори при нагряване. Разтваря се във вода и при бавно изпарение на тези разтвори отделя киселината си. Всъщност при процеса се получават червени кристали от HTcO4. Разтворът е силна киселина, но слаб окислител. Пертехнатният анион е особено стабилен в алкална среда.

Местонахождение в природата

Технецият се среща в природата под самороден технеций и технецит.

Добив

Приложение

Технецият се използва в медицината за туморна локализация.

Биологични данни

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики