FANDOM


В тази страница липсва раздел Появи или Източници или двата. Тя съдържа възможен фанон.

Тефлоновите планети са четвърти тип земеподобна планета.

СтруктураРедактиране

Земната кора се състои от тефлонитперовскит, постперовскит и постпостперовскит. Кората също е разделена на литосферните плочи.

Горната мантия се състои от разтопен тефлонит и постпостперовскит.

Долната мантия се състои от твърд посттефлонит и постпостпостперовскит.

Външното ядро се състои от разтопено желязо и малки количества посттефлонит и постпостпостперовскит. Проявява се магнитно поле, което пази живота от смъртта от слънчевите ветрове.

Вътрешното ядро се състои от твърдо желязо, твърд никел, твърд кобалт, твърд постпосттефлонит и постпостперовскит.

СписъкРедактиране