FANDOM


Тефлоновите планети са четвърти тип свръхземя.

Структура

Земната кора се състои от тефлонитперовскит, постперовскит и постпостперовскит. Кората също е разделена на литосферните плочи.

Горната мантия се състои от разтопен тефлонит и постпостперовскит.

Долната мантия се състои от твърд посттефлонит и постпостпостперовскит.

Външното ядро се състои от разтопено желязо и малки количества посттефлонит и постпостпостперовскит. Проявява се магнитно поле, което пази живота от смъртта от слънчевите ветрове.

Вътрешното ядро се състои от твърдо желязо, твърд никел, твърд кобалт, твърд постпосттефлонит и постпостперовскит.

Списък

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики