FANDOM


Променлив пиритоедър
Биологична класификация


Латинско наименование

Pyritohedron versum
Социалнокултурна информация


Природозащитен статус

незастрашен

Ареал

по целия свят

Променливият пиритоедър е вид-индикатор, защото си променя формата. Използва се в училищни лаборатории. Това е единственото геометриформно животно, оцеляло след унищожението на Флинтстоунова земя.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики