FANDOM


Безлюден остров.jpg

Остров на бабата и дядото след обезлюдяването

Островът на бабата и дядото е остров на Войнишко езеро, което се намира в парк Борсата, Манолово, Флинтстоунова земя. Намира се близо до Острова на боговете. Построени са три курорта - Дядовина, Бабовина и Зелеви. Построени са селищата - Куртово, Седлово и Ирионово. Преди изригването на Серясали вулкани живеят 25 045 души в 12 села - Куртово, Седлово, Ирионово, Дядовина, Бабовина, Зелеви, Ириново, Щенивомирово, Ситняково, Калково, Долно Шишманово и Горно Шишманово. На 21 декември 2012 г. е инсталиран дефлекторен щит заради края на света. На 25 май 2014 г. живеят 125 души в 6 села. На 9 май 2018 г. живеят 2 в 2 села - Куртово и Седлово. От 18 март 2019 г. живее само един жител в село Куртово - Щенивомир Кирилов Чобраджийски. От 8 май 2020 г. островът е напълно обезлюден, защото името идва от старостта, но остава остава да работи щитът.

Зад кулисите

Неканонни истории

Пренаселен остров.jpg

Остров на бабата и дядото преди пресушаването

Безводен остров.jpg

Остров на бабата и дядото след пресушаването

Островът на бабата и дядото е бивш остров на пресушеното Войнишко езеро. На 25 май 2015 г. населението е нараснало до 589 578 души заради катастрофите. Селата са слети с Манолово и се получава Старинград.

Появи

Неканонни появи

На други езици

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики