FANDOM


Безлюден остров

Остров на бабата и дядото след обезлюдяването

Островът на бабата и дядото е остров на Войнишко езеро, което се намира в парк Борсата, Манолово, Флинтстоунова земя. Намира се близо до Острова на боговете. Построени са три курорта - Дядовина, Бабовина и Зелеви. Построени са селищата - Куртово, Седлово и Ирионово. Преди изригването на Серясали вулкани живеят 25 045 души в 12 села - Куртово, Седлово, Ирионово, Дядовина, Бабовина, Зелеви, Ириново, Щенивомирово, Ситняково, Калково, Долно Шишманово и Горно Шишманово. На 21 декември 2012 г. е инсталиран дефлекторен щит заради края на света. На 25 май 2014 г. живеят 125 души в 6 села. На 9 май 2018 г. живеят 2 в 2 села - Куртово и Седлово. От 18 март 2019 г. живее само един жител в село Куртово - Щенивомир Кирилов Чобраджийски. От 8 май 2020 г. островът е напълно обезлюден, защото името идва от старостта, но остава остава да работи щитът.

Зад кулиситеРедактиране

Неканонни историиРедактиране

Пренаселен остров

Остров на бабата и дядото преди пресушаването

Безводен остров

Остров на бабата и дядото след пресушаването

Островът на бабата и дядото е бивш остров на пресушеното Войнишко езеро. На 25 май 2015 г. населението е нараснало до 589 578 души заради катастрофите. Селата са слети с Манолово и се получава Старинград.

ПоявиРедактиране

Неканонни появиРедактиране

На други езици