FANDOM


Биологична класификация


Латинско наименование

Octiheptipentisteriruncicantitruncatodecayotton hadron
Социалнокултурна информация


Природозащитен статус

уязвим

Ареал

Незирска котловина

Октихептипентистерирунцикантитрунцираният декайотон е много рядък многостен