FANDOM


Нова Щенивомира е столица на Млечен път и ойкуменополис. Спътниците са Нова ГолемаНова МалаНова Голема Шишмана и Нова Мала Шишмана. Обикаля около Нови Иванол. Обитава се от хора. Има много изкуствени спътници.

История

На 8 октомври 2458 г. започва изсичането на неоойкуменополеисите, за се освобождава за строежа на бойната мрежа. На 15 май 2458 г. е построена първата сградата, Новощенивомирска военна база, за да се убият всички новощенивомирци. Електрическото мъртвилонадутите петоъгълник и динените бомби са въоръжени за битка.

Биоразнообразие

Местна флора и фауна

Почти цялото местно население е унищожено.

Култура

Оригиналният език е новощенивомирски език. Официалният език е български книжовен език.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики