FANDOM


Многоямица

Многоямица

Многостенолите, наречени трисемеделни, са клас покритосеменни растения. Срещат се във Втората Слънчева система и в Бонбоненото измерение.

Особености

Семената са с триъгълна симетрия. При проникване се виждат три семедела.

Кореновата система е тройна осева.

Всички многостеноли имат светлоотражател и светлоизлъчвачи. Дават светлина и топлина на други растения. Те правят звездата по-ярка.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики