FANDOM


Многоямица

Многоямица

Многостенолите, наречени трисемеделни, са клас покритосеменни растения. Срещат се само във Втората Слънчева система и в Бонбоненото измерение.

ОсобеностиРедактиране

Семената са с триъгълна симетрия. При проникване се виждат три семедела.

Кореновата система е тройна осева.

Всички многостеноли имат светлоотражател и светлоизлъчвачи. Дават светлина и топлина на други растения. Те правят звездата по-ярка.

ПоявиРедактиране