FANDOM


Инициатива Обогатяване на уикитоТази страница се нуждае от инфокутия. Помогнете на Манолово Уики да я създадете или сложите.

В тази страница липсва раздел Появи или Източници или двата. Тя съдържа възможен фанон.
Миленова къща

Миленова къща

Миленовата къща се намира на улица "Зора" в район Ситняково. В тази къща живеят Миленовият род, преместил се от Каракачанска къща.

ПодстълбищеРедактиране

Подстълбище на Милен

Подстълбище

Picture 002

Мръсното подстълбище (2013)

Подстълбището е натрупано с боклуци. Развъдниците се наричат бодлоопашати страхливи хлебарки. Учените от БАН изследват химическия състав на сметта. До 15 юли 1899 г. подстълбището е чисто. На 19 май 1905 г. Ива забрани влизането в него заради отравянето с миниум. На 4 юли 2113 г. са пробити дупките за маркуч само на закованата врата. Почистването се проведе на 12 декември 2113 г. Хлебарките изчезнат на 15 януари 2114 г. Българите поставят табела, на която се пише „Няма да се натрупват боклуци“, и махват табела, на която се пише „Влизането е забранено“.