FANDOM


Миленова къща

Миленова къща

Миленовата къща се намира на улица "Зора" в район Ситняково. В тази къща живеят Миленовият род.

Подстълбище

Подстълбище на Милен

Подстълбище

Picture 002

Мръсното подстълбище (2013)

Подстълбището е натрупано с боклуци. Развъдниците се наричат бодлоопашати страхливи хлебарки. Учените от БАН изследват химическия състав на сметта. До 15 юли 1899 г. подстълбището е чисто. На 19 май 1905 г. Ива забрани влизането в него заради отравянето с миниум. На 4 юли 2113 г. са пробити дупките за маркуч само на закованата врата. Почистването се проведе на 12 декември 2113 г. Хлебарките изчезнат на 15 януари 2114 г. Българите поставят табела, на която се пише „Няма да се натрупват боклуци“, и махват табела, на която се пише „Влизането е забранено“.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики