FANDOM


Маноловското наречие е официален език на Манолово и Маноловия и майчин език на маноловчани.

Произход

Маноловското наречие е произлязло от старобългарски език, пренесен от Трабан в Манолово.

История

С течение на времето повечето маноловски думи се изхвърлят от употребата или се заменят с нови славянски думи.

Азбука

Фонетика

Тази раздел е в процес на редактиране.

Лексикология

Има само славянски, прабългарски и маноловски думи, които са повече от българския книжовен.

Граматика

Синтаксис

Морфология

Има три рода, три числа, седем падежа, три степени, три лица, три прости времена, две прости наклонения, два вида, пет вида причастия, супин, инфинитив.

Съществително име

a-основи
ja- и ī-основи
o-основи
jo-основи
i-основи
Консонантни основи

Повече маноловски съществителни са консонантни основи.

Мъжки род
Единствено число Двойствено число Множествено число
Именителен падеж
Винителен падеж -
Родителен падеж -
Местен падеж -ех
Дателен падеж -ема -ем
Творителен падеж -ем -ема -еми
Звателен падеж
Женски род
Единствено число Двойствено число Множествено число
Именителен падеж
Винителен падеж -
Родителен падеж -
Местен падеж -ех
Дателен падеж -ема -ем
Творителен падеж -ея -ема -еми
Звателен падеж
Среден род
Единствено число Двойствено число Множествено число
Именителен падеж
Винителен падеж
Родителен падеж -
Местен падеж -ех
Дателен падеж -ема -ем
Творителен падеж -ем -ема
Звателен падеж
  • l-основи (та аубереш, ауребешеле „велика”; т гелгел, гелгеле „цилиндър”)
  • m-основи (та седъм, седме „седмица”; та осъм, осме „осмица”)
  • n-основи (то име, имене „име”; т ками, камене „камък”; то хел, хелтене остар. „място”; та ихелт, ихелшане остар.елфско селище”)
  • r-основи (та мати, матере „майка”; то кем, келере остар. „затвор”)
  • s-основи (то чудо, чудесе „чудо”; то жего, жежесе „гинко”)
  • t-основи (то пиле, пилете „пиле”; та десет, десете „десетка, десетица”)
  • v-основи (та буки, букве „буква”; та бчи, бъчве „бъчва”)
u-основи
Добринищански заемки

Всички добринищански съществителни имена имат специално добринищанско склонение и са от среден род. Не се скланят в славянско склонение.

Добринищанско склонение
Единствено число Двойствено число Множествено число
Именителен падеж -'нъл -лер
Винителен падеж  -ил -'нил -ир
Родителен падеж -ъл -'н'г -н'гъл
Местен падеж -н'г -'н'гъл
Дателен падеж -ул' -н'гу -ун'гъл
Творителен падеж -ун'гъл -н'гу -ун'г
Звателен падеж -нъли -лери

Напр.: то гино, гиноъл „пролет, гино”; то ас'го, ас'гоъл „пролет, ас'го”; то г'н'инл, г'н'инлъл „месец тревен, май”.

Глагол

Причастие
Сегашно деятелно причастие
Силно склонение, мъжки род
Единствено число Двойствено число Множествено число
Именителен падеж моги могъща могъще
Винителен падеж могъщ могъща могъще
Родителен падеж могъща могъщу могъщ
Местен падеж могъщи могъщу могъщих
Дателен падеж могъщу могъщема могъщем
Творителен падеж могъщем могъщема могъщи
Звателен падеж могъщу могъща могъще
Силно склонение, женски род
Единствено число Двойствено число Множествено число
Именителен падеж могъщи могъщи могъще
Винителен падеж могъщъ могъщи могъще
Родителен падеж могъще могъщу могъщ
Местен падеж могъщи могъщу могъщас
Дателен падеж могъщу могъщама могъщам
Творителен падеж могъщея могъщама могъщами
Звателен падеж могъще могъщи могъще
Силно склонение, среден род
Единствено число Двойствено число Множествено число
Именителен падеж моги могъщи могъща
Винителен падеж моги могъщи могъща
Родителен падеж могъща могъщу могъщ
Местен падеж могъщи могъщу могъщих
Дателен падеж могъщу могъщема могъщем
Творителен падеж могъщем могъщема могъщи
Звателен падеж моги могъщи могъща

Зад кулисите

Появи

На други езици

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики