FANDOM


Инициатива Обогатяване на уикитоТази страница се нуждае от инфокутия. Помогнете на Манолово Уики да я създадете или сложите.

В тази страница липсва раздел Появи или Източници или двата. Тя съдържа възможен фанон.

Маноловската война е война в Борсата. Командирът е Щенивомир. Започва на 3 март 1295 г. и свършва на 25 април 1295 г. В края на войната Богомил Ронин убива Хипотеций, спасявайки Борсата. След войната Лих ред оцелява, но никога се връща на Флинтстоунова земя.

Cursor Тази статия все още е мъниче. Помогнете на Уикипедия, като я редактирате и разширите.