FANDOM


Квадратночетирипразен връх триъгълник-петолъчка-триъгълник-петолъчка

Биологична класификация


Латинско наименование

Tetrasectotetragonopentagrammatotetragonopentagrammatotetragonotrigonotetragonotrigonum pchelinensis
Социалнокултурна информация


Природозащитен статус

изчезнал в диво състояние

Ареал

Задапнопчелинска котловина

Квадратночетирипразният връх триъгълник-петолъчка-триъгълник-петолъчка (Tetrasectotetragonopentagrammatotetragonopentagrammatotetragonotrigonotetragonotrigonum pchelinensis) е връх на многостен.