FANDOM


Иванолово Кищанско е квартал в район Казичене. Тук са построени много високи жилищни сгради (инсули), които се свързват помежду си с много мостове за банкони. Тротоарите и улиците са тесни. Единственият булевард, пресичащ квартала, е Иванол. Транспортните средства са етажни роботи. След унищожението жителите разширяват Борсата, тъй като залесяват мястото на Иванолово Кищанско.

Cursor Тази статия все още е мъниче. Помогнете на Уикипедия, като я редактирате и разширите.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики