FANDOM


Биологична класификация


Латинско наименование

Dicoloupohecatonicosachoroprisma platysma
Социалнокултурна информация


Природозащитен статус

критично застрашен

Ареал

Пустинно кръстовище

Двупресечена стоидвадесетоклетъчна призма (Dicoloupohecatonicosachoroprisma platysma) е много рядък многостен.