FANDOM


Инициатива Обогатяване на уикитоТази страница се нуждае от инфокутия. Помогнете на Манолово Уики да я създадете или сложите.

В тази страница липсва раздел Появи или Източници или двата. Тя съдържа възможен фанон.
Голям триделен икосаедър
Биологична класификация


Латинско наименование

Macrotriakisicosahedron valvae
Социалнокултурна информация


Природозащитен статус

изчезнал в диво състояние

Ареал

Заднопчелинска котловина

Големият триделен икосаедър (Macrotriakisicosahedron valvae) е многостен.

Cursor Тази статия все още е мъниче. Помогнете на Уикипедия, като я редактирате и разширите.