FANDOM


Връх триъгълник-квадрат-квадрат
Биологична класификация


Латинско наименование

Trigonotetragonotetragonum calendulinum
Социалнокултурна информация


Природозащитен статус

изчезнал

Ареал

Елинпелински океан

Върхът триъгълник-квадрат-квадрат (Trigonotetragonotetragonum calendulinum), наречен невена, е връх на многостен.