FANDOM


Връх триъгълник-десетоъгълник-петнадесетоъгълник
Биологична класификация
Определение

неразумен

Латинско наименование

Trigonodecagonopentadecagonum salicinum

Физическа информация
Средна височина

?

Социалнокултурна информация
Дом

Флинтстоунова земя

Природозащитен статус

изчезнал

Връх триъгълник-десетоъгълник-петнадесетоъгълник
Върхът триъгълник-десетоъгълник-петнадесетоъгълник (Trigonodecagonopentadecagonum salicinum), наречен така върбена, е многостен