FANDOM


Инициатива Обогатяване на уикитоТази страница се нуждае от инфокутия. Помогнете на Манолово Уики да я създадете или сложите.

В тази страница липсва раздел Появи или Източници или двата. Тя съдържа възможен фанон.
Десетопресечен връх
Биологична класификация


Латинско наименование

Decapentagrammatotetragonotrigonotrigonotrigonotetragonopentagrammatotetragonotrigonotrigonotrigonotetragonum rarum
Социалнокултурна информация


Природозащитен статус

изчезнал в диво състояние

Ареал

Пчелинска падина

Десетопресеченият връх петолъчка-квадрат-триъгълник-триъгълник-триъгълник-квадрат-петолъчка-квадрат-триъгълник-триъгълник-триъгълник-квадрат (Decapentagrammatotetragonotrigonotrigonotrigonotetragonopentagrammatotetragonotrigonotrigonotrigonotetragonum rarum) е връх на многостен.

Cursor Тази статия все още е мъниче. Помогнете на Уикипедия, като я редактирате и разширите.