FANDOM


Българският книжове език е първият славянски книжовен език. Той е официален език на Република Млечен път и Галактическата империя.

История

Произлиза от старобългарски език.

При откриване на Пояса на вилите навлязла изгубената писменост на боглодитите - велика.

Фонетика

Лексикология

Могат се използват чуждици, заемки и домашни думи.

Домашни думи

Чуждици

Заемки

Граматика

Синтаксис

Обикновеният словоред е подлог-сказуемо-допълнение.

Има и необикновен словоред допълнение-подлог-сказуемо, който се среща при гласове на таранбии.

Морфология

Съществителни имена

Прилагателни имена

Числителни имена

Местоимение

Глаголи

Причастия
Деепричастия

Наречия

Появи

Включва съдържанието CC-BY-SA от статията от Уикипедия за Български книжовен език (автори)

Включва съдържанието CC-BY-SA от статията от Уикипедия за Български език (автори)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.