FANDOM


Българският книжове език е първият славянски книжовен език. Той е официален език на Република Млечен път и Галактическата империя.

История

Произлиза от старобългарски език.

Фонетика

Лексикология

Могат се използват чуждици, заемки и домашни думи.

Домашни думи

Чуждици

Заемки

Граматика

Синтаксис

Морфология

Съществителни имена

Прилагателни имена

Числителни имена

Местоимение

Глаголи

Причастия
Деепричастия

Наречия

Появи

Включва съдържанието CC-BY-SA от статията от Уикипедия за Български книжовен език (автори)

Включва съдържанието CC-BY-SA от статията от Уикипедия за Български език (автори)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики