FANDOM


Коса на великан

Ридард Лъвското сърдце, Синдикат Размер и Циг Щу Хюн разрязват трупа на великана две минути след смъртта му.

Аутопсията е разрязване на тялото, който е свързано с намирането на причината за смъртта. В Републиканската военна база на Щенивомира има морга, в която се намират отделения за аутопсиране на труповете на индивидите от дадени видове.

Аутопсирани индивиди

Cursor Тази статия все още е мъниче. Помогнете на Уикипедия, като я редактирате и разширите.

Появи

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.