FANDOM


В тази страница липсва раздел Появи или Източници или двата. Тя съдържа възможен фанон.

Астатоводородната киселина е силна минерална минерална и халогеноводородна киселина. Разтваря активни метали, основни оксиди, основни хидроксиди, амфотерни оксиди и амфотерни хидроксиди.

Cursor Тази статия все още е мъниче. Помогнете на Уикипедия, като я редактирате и разширите.