FANDOM


Астатът, наречен още астатий и астатин, е осемдесети и пети химичен елемент. Образува различни изотопи, като най-устойчивият, At-210, има период на полуразпадане едва 8,3 часа. Той е най-рядко срещаният елемент на Земята. В естествено състояние съществуват едва 25 грама от него.

ИсторияРедактиране

Първоначално е получен от Д. Корсонов, К. МакКензи и Е. Сегре на 8 май 1940 г. (изотоп At-211). На 25 май 1945 г. изотопът астатий е включен в състава на природния радиоактивен ред (най-устойчив от тях е At-219).

Къде се намира в природатаРедактиране

Един от най-редките елементи, срещан в природата. В повърхностния слой на земната кора с дебелина 1,6 км. се съдържа 70 мг. астат. Постоянното присъствие на астата в природата е свързано с това, че неговите краткосъществуващи радионуклиди (At-215, At-218 и At-219) влизат в състава на радиоактивния ред на урана - уран-235 и уран-238. Скоростта на радиоактивния разпад допринася за неизменянето на количеството на атомите им в земната кора.

Физични свойстваРедактиране

Строежът е молекулен. Астатът е кафяв металоид с метален блясък. За него е характерно, че взаймодейства с метали и неметали. Като йода астатът се разтваря добре в органични разтворители. По летливост (изпаряемост) малко отстъпва на йода.

Химични свойстваРедактиране

Астатът е силен окислител. Той има променлива валентност от І до VІІ.

В положителна степен на окисление астатът образува кислородосъдържаща форма, която условно се обозначава като А (астатий Т+). При взаимодействие на воден разтвор с водорода на астата се образува газообразен астатоводород (HAt). Астат във воден разтвор възстановява SO2 и окислява Br2.

Биологична роляРедактиране

Астатът и техните съединения нямат биологична роля и са токсични заради радиоактивността. Причинява остра и хронична астатоза. Етидиевият астатид има същото на бромида мутагенно действие.

ПриложениеРедактиране

Използва се за лечение на различни туморни заболявания в ядрена медицина. Използва се за астатови бомби и ускоряване на звездолетите заради силната радиоактивност. Течният астат се използва за получаване на редица многобройни лекарства, пестициди, препарати, химични оръжия и др.

ИзточнициРедактиране