FANDOM


Астатът, наречен още астатий и астатин, е осемдесети и пети химичен елемент. Образува различни изотопи, като най-устойчивият, At-210, има период на полуразпадане едва 8,3 часа. Той е най-рядко срещаният елемент на Земята. В естествено състояние съществуват едва 25 грама от него.

История

Първоначално е получен от Д. Корсонов, К. МакКензи и Е. Сегре на 8 май 1940 г. (изотоп At-211). На 25 май 1945 г. изотопът астатий е включен в състава на природния радиоактивен ред (най-устойчив от тях е At-219).

Къде се намира в природата

Един от най-редките елементи, срещан в природата. В повърхностния слой на земната кора с дебелина 1,6 км. се съдържа 70 мг. астат. Постоянното присъствие на астата в природата е свързано с това, че неговите краткосъществуващи радионуклиди (At-215, At-218 и At-219) влизат в състава на радиоактивния ред на урана - уран-235 и уран-238. Скоростта на радиоактивния разпад допринася за неизменянето на количеството на атомите им в земната кора.

Физични свойства

Строежът е молекулен. Астатът е кафяв металоид с метален блясък. За него е характерно, че взаймодейства с метали и неметали. Като йода астатът се разтваря добре в органични разтворители. По летливост (изпаряемост) малко отстъпва на йода.

Химични свойства

Астатът е силен окислител. Той има променлива валентност от І до VІІ.

В положителна степен на окисление астатът образува кислородосъдържаща форма, която условно се обозначава като А (астатий Т+). При взаимодействие на воден разтвор с водорода на астата се образува газообразен астатоводород (HAt). Астат във воден разтвор възстановява SO2 и окислява Br2.

Биологична роля

Астатът и техните съединения нямат биологична роля и са токсични заради радиоактивността. Причинява остра и хронична астатоза. Етидиевият астатид има същото на бромида мутагенно действие.

Приложение

Използва се за лечение на различни туморни заболявания в ядрена медицина. Използва се за астатови бомби и ускоряване на звездолетите заради силната радиоактивност. Течният астат се използва за получаване на редица многобройни лекарства, пестициди, препарати, химични оръжия и др.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики