FANDOM


В тази страница липсва раздел Появи или Източници или двата. Тя съдържа възможен фанон.

Айнщайнът е мерна единица, която е равна 1 мол фотони.