FANDOM


Биологична класификация


Латинско наименование

Octeractocytus marinus
Социалнокултурна информация


Природозащитен статус

зависим от опазването

Ареал

Елховска котловина

Агресивната октерактична решетка е рядък агресивен вид.

Cursor Тази статия все още е мъниче. Помогнете на Уикипедия, като я редактирате и разширите.